Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Sanastot

Sanastot-työkalulla kerätään ja ylläpidetään julkishallinnon yhteisiä terminologisia sanastoja ja käsitteitä.
Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Rajauksella 63 hakutulosta

Ympäristöministeriö

Sanaston tyyppiä ei ole määritetty
Luonnos

Sanasto keskittyy akustiikkaan ja meluntorjuntaan rakennetun ympäristön lainsäädännön näkökulmasta, ja se on laadittu osana ympäristöministeriön rakennetun ympäristön sanastoprojekteja. Sanasto täydentää Rakennetun ympäristön pääsanastoa. Terminologi: Sanastokeskus

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Julkisen hallinnon ydinsanastoryhmä

Terminologinen sanasto
Luonnos

Sanasto, joka kuvaa ammatin ja työn sekä liitännäisten käsitteiden välisiä suhteita ensisijaisesti kansallisen ammattinimikekoodiston määrittelytarpeiden pohjalta.

Tietoalueet: Työ ja työttömyys

Digi- ja väestötietovirasto

Terminologinen sanasto
Luonnos

AuroraAI-sanasto

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Verohallinto

Terminologinen sanasto
Luonnos

Rules as Code -kokeilusanasto

Tietoalueet: Verotus ja julkinen talous

Verohallinto

Terminologinen sanasto
Luonnos

Testisanasto Verohallinnon Rules as Code -projektia varten.

Tietoalueet: Verotus ja julkinen talous

Verohallinto

Terminologinen sanasto
Luonnos

Testisanasto henkilön ja organisaation "identiteetti" -käsitteen ympärillä.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Suomen Kuntaliitto Ry

Terminologinen sanasto
Voimassa oleva

Sanasto laadittiin keväällä 2019 esteellisyyttä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin vastaavan esteellisyysrobotin kehityksen tueksi, mutta sitä voidaan hyödyntää myös yleisemmin viestinnän tukena ja käsitetiedon lähteenä.

Tietoalueet: Oikeusturva

Ympäristöministeriö

Terminologinen sanasto
Luonnos

Sanasto keskittyy esteettömyyteen rakennetun ympäristön lainsäädännön näkökulmasta ja se on laadittu osana ympäristöministeriön rakennetun ympäristön sanastoprojekteja. Sanasto täydentää Rakennetun ympäristön pääsanastoa. Terminologi: Sanastokeskus

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

Terminologinen sanasto
Luonnos

Fyysinen rakennuskohde voi olla rakennus, rakennelma tai niiden osa ja erityistä toimintaa varten rakennettu alue.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Maanmittauslaitos

Terminologinen sanasto
Luonnos

Geoinformatiikan sanaston neljännessä laitoksessa esitetään termitietueina ja käsitekaavioina noin 300:n paikkatietoon ja geoinformatiikkaan kuuluvan käsitteen tiedot. Geoinformatiikan sanaston neljäs laitos on tarkoitettu työvälineeksi erityisesti kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen ja hyödyntämiseen, paikkatietostrategian toteuttamiseen sekä paikkatietoalan kouluttamiseen osallistuville organisaatioille ja henkilöille. Sanastosta toivotaan olevan hyötyä myös yleisemmin geoinformatiikan ammattikielen käyttäjille ja käsitteiden määritelmiä tarvitseville.

Tietoalueet: Paikkatieto

Valtiovarainministeriö

Terminologinen sanasto
Luonnos

Sanastoa voi hyödyntää hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien taloushallinnossa ja sähköisen talousraportoinnin (XBRL) tietokenttien tulkinnassa.

Tietoalueet: Verotus ja julkinen talous

Julkisen hallinnon ydinsanastoryhmä

Terminologinen sanasto
Luonnos

Ei annettu kuvausta

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Kuntien tietojohtaminen

Terminologinen sanasto
Luonnos

Sanasto kuvaa DigiPAVe-hankkeessa kehitetyn ihmislähtöisen palveluverkkosuunnittelun tarvitsemat käsitteet sekä käsitesuhteet.

Tietoalueet: Perheiden palvelut, Koulutus, Sosiaalipalvelut

Arkkitehtuurisanasto

Terminologinen sanasto
Luonnos

KESKEN. Tätä sanastoa työstetään parhaillaan arkkitehtuurisanastotyöryhmässä. Työ on aloitettu kesäkuussa 2022. Tavoitteena on julkaista sanaston ensimmäinen versio vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Digi- ja väestötietovirasto

Terminologinen sanasto
Voimassa oleva

Yhteentoimivuuden ydinsanastolla pyritään edistämään tietojen semanttista yhteentoimivuutta Suomen julkisessa hallinnossa. // Sanasto on laadittu osana valtiovarainministeriön rahoittamaa Rajat ylittävän tietojenvaihdon digitalisointi -kehityshanketta (VN/20945/2020, 5.10.2020). Hankkeessa on paikallistettu eurooppalaisia ydintietomäärityksiä neljästä eri sanastokokonaisuudesta: Core Person Vocabulary, Core Public Organisation Vocabulary, Core Business Vocabulary sekä Core Criterion and Core Evidence Vocabulary. Näistä sanastoista valituille käsitteille on annettu suomenkieliset termit ja suomenkieliset määritelmät ja huomautukset. Suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Suurin osa englanninkielisistä termeistä on peräisin em. EU Core Vocabulary -sanastoista.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Julkisen hallinnon ydinsanastoryhmä

Terminologinen sanasto
Voimassa oleva

The Finnish Public Sector Terminological Glossary is a controlled vocabulary consisting of terms representing concepts that are defined in accordance with the Finnish Public Sector Recommendation JHS175. The concepts form a shared and harmonized core vocabulary for all public sector organizations.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Ympäristöministeriö

Terminologinen sanasto
Luonnos

Yleis- ja asemakaava tietomallit -projektin yhteydessä luotu, Rakennetun ympäristön pääsanastoa täydentävä sanasto Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) suunnittelun tarpeisiin. Lopulliset sanaston käsitteet tullaan todennäköisesti viemään osaksi Rakennetun ympäristön sanastoa. Sanastossa voi olla muiden sanastojen kanssa päällekkäistä termistöä, mahdollinen monikäsitteitteisyys ja ristiriitaisuus ratkotaan ennen viemistä Rakennetun ympäristön sanastoon.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Kansalliskirjasto

Terminologinen sanasto
Luonnos

Sanastossa kuvataan KAM-sektorin nimitietopalvelun tietomallissa käytettyjä käsitteitä ja termejä

Tietoalueet: Kulttuuri

Ympäristöministeriö

Terminologinen sanasto
Luonnos

Kaupunkiseutusuunnitelman sanasto

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Kela

Terminologinen sanasto
Voimassa oleva

Tämä on Kelan ja Sanastokeskus TSK:n laatima kuudes päivitetty ja laajennettu julkaisu Kelan terminologisesta sanastosta. Kelan terminologinen sanasto on Kelan julkiseen käyttöön tarkoittama sanasto. Sanaston tavoitteena on yhtenäistää, vakiinnuttaa ja selkeyttää Kelan hoitaman sosiaaliturvan käsitteistöä ja edistää Kelan ja sen yhteistyökumppanien välistä tiedonvaihtoa järjestelmällisen sanastotyön avulla.

Tietoalueet: Eläkkeet, Perheiden palvelut, Sosiaalipalvelut

Kela

Sanaston tyyppiä ei ole määritetty
Luonnos

Tämä on päivitetty versio Kelan ja Sanastokeskus TSK:n laatimasta kuudenesta Kelan terminologisesta sanastosta. Kelan terminologinen sanasto on Kelan julkiseen käyttöön tarkoittama sanasto. Sanaston tavoitteena on yhtenäistää, vakiinnuttaa ja selkeyttää Kelan hoitaman sosiaaliturvan käsitteistöä ja edistää Kelan ja sen yhteistyökumppanien välistä tiedonvaihtoa järjestelmällisen sanastotyön avulla.

Tietoalueet: Eläkkeet, Perheiden palvelut, Sosiaalipalvelut

Ympäristöministeriö

Terminologinen sanasto
Luonnos

Sanasto on tehty Maankäyttöpäätökset-hankkeen Kuntapilotti-projektissa, jossa on kehitetty digikaavoitusta ja kaavan kansallisen tietomallia. Hanke liittyy maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen. Hankesivut: http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/kuntapilotti. Sanasto on luonnos. Tietomallipohjaista kaavoitusta ja samalla kaavan tietomallin käsitteistöä jatkokehitetään käynnissä olevassa Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeessa. Lisätietoja: Satu Taskinen, etunimi.sukunimi@ym.fi.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Valtiovarainministeriö

Terminologinen sanasto
Voimassa oleva

Sanastoa voi hyödyntää kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten liikelaitosten taloushallinnossa ja sähköisen talousraportoinnin (XBRL) tietokenttien tulkinnassa.

Tietoalueet: Verotus ja julkinen talous

Verohallinto

Terminologinen sanasto
Luonnos

Ei annettu kuvausta

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Verohallinto

Terminologinen sanasto
Luonnos

Mm. NSG ja RTE -ohjelmissa luotavissa standardoiduissa digitaalisissa liiketoiminta-asiakirjoissa käytettäviä käsitteitä, lähteenä olemassaolevien liiketoimintadokumenttien kuvaukset (esim. Finvoice)

Tietoalueet: Yksityinen talous ja rahoitus

2 sisällöntuottajaa

Terminologinen sanasto
Luonnos

Lokihallinnan sanasto kuvaa keskeiset käsitteet logien hallinnasta.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut, Oikeusturva

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM

Terminologinen sanasto
Luonnos

Luvat ja valvonta-hankkeen sanasto.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Ympäristöministeriö

Terminologinen sanasto
Luonnos

Sanasto sisältää voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain käsitteitä määritelmineen. Sanastotyö tehtiin syksyllä 2019. Terminologi: Lingsoft

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

Terminologinen sanasto
Luonnos

Maankäyttörajoitus tietomalli -projektin yhteydessä luotu, Rakennetun ympäristön pääsanastoa täydentävä sanasto Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) suunnittelun tarpeisiin. Lopulliset sanaston käsitteet tullaan todennäköisesti viemään osaksi Rakennetun ympäristön sanastoa. Sanastossa voi olla muiden sanastojen kanssa päällekkäistä termistöä, mahdollinen monikäsitteitteisyys ja ristiriitaisuus ratkotaan ennen viemistä Rakennetun ympäristön sanastoon.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Verohallinto

Terminologinen sanasto
Luonnos

Kokeilusanasto, lähteenä EU-direktiivi 2015/2366 maksupalveluista sisämarkkinoilla sekä EU-direktiivi 2020/284 direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen maksupalveluntarjoajia koskevien vaatimusten käyttöön ottamiseksi

Tietoalueet: Yksityinen talous ja rahoitus, Verotus ja julkinen talous

Suomen Metsäkeskus

Terminologinen sanasto
Luonnos

Suomalais-venäläisen metsäsanakirjan termitietokanta. [ Lataus: 18.8.2020, MAS_Kaikki_FIRU_v2.xml ]

Tietoalueet: Luonnonvarat, eläimet ja kasvit

Suomen Metsäkeskus

Terminologinen sanasto
Luonnos

Täsmennetty kuvaus ...

Tietoalueet: Luonnonvarat, eläimet ja kasvit

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Terminologinen sanasto
Luonnos

PDF-versio: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-908-0

Tietoalueet: Koulutus

Maanmittauslaitos

Terminologinen sanasto
Voimassa oleva

Sanasto sisältää 21 osoitetietojärjestelmän kannalta keskeistä käsitettä, ja se keskittyy osoitteen syntyyn, rakenteeseen ja sijaintiin liittyviin käsitteisiin. Sanaston ulkopuolelle jätettiin osoitetietojen käyttöön liittyvät käsitteet. Osoite-termiä käytetään monissa eri yhteyksissä ja merkityksissä, eikä sen käyttöä ole tässä sanastossa pyritty tarkemmin ohjaamaan. Sanasto on tarkoitettu käytettäväksi valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän kehittämisessä sekä selkiyttämään osoitteisiin liittyvää viestintää. Sanasto edistää myös julkisen hallinnon semanttista yhteentoimivuutta. Sanasto on laadittu osana valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän kehittämistä.

Tietoalueet: Paikkatieto

Verohallinto

Terminologinen sanasto
Luonnos

Ei annettu kuvausta

Tietoalueet: Verotus ja julkinen talous, Työnantajan palvelut, Työ ja työttömyys

2 sisällöntuottajaa

Terminologinen sanasto
Luonnos

Ei annettu kuvausta

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Patentti- ja rekisterihallitus

Terminologinen sanasto
Voimassa oleva

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on rekisterien ylläpitäjänä ja teollisoikeudellisten yksinoikeuksien myöntäjänä tärkeä tekijä paitsi tietojärjestelmiensä monipuolisuuden myös rekisterien sisältämän laajan tietomäärän vuoksi. Tämä sanasto on laadittu osana valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurihanketta ja se toteuttaa osaltaan tietohallintolain vaadetta tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Valtiovarainministeriö

Terminologinen sanasto
Luonnos

Ei annettu kuvausta

Tietoalueet: Turvallisuus

Verohallinto

Terminologinen sanasto
Luonnos

Ei annettu kuvausta

Tietoalueet: Yksityinen talous ja rahoitus

Verohallinto

Terminologinen sanasto
Luonnos

Tämä sanasto sisältää määritelmiä positiiviseen luottotietorekisteriin liittyville käsitteille.

Tietoalueet: Yksityinen talous ja rahoitus

Ympäristöministeriö

Terminologinen sanasto
Luonnos

Rakennetun ympäristön pääsanastoon kootaan keskeiset, yhteisesti käytettävät rakennetun ympäristön tietoalueen termit. Sanasto on luonnos. Yhteydenotot sanastoon liittyen: yhteentoimivuus.ym(at)gov.fi

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

Terminologinen sanasto
Luonnos

Sanastomuotoinen tietomalli, joka laadittiin avuksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) loogisen tietomallin määrittelyä varten. Käsitemallia hyödynnetään myös rakennetun ympäristön käsitteiden harmonisoinnissa.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

Terminologinen sanasto
Luonnos

Sanasto sisältää rakennusperinnön suojelun käsitteitä, joita on määritelty käynnissä olevassa eRaksu-projektissa (Sähköisen rakennussuojeluprosessin ja suojeltujen kohteiden sekä RKY-kohteiden seurannan määrittely). Terminologi: TSK Sanastokeskus. Sanasto on käsitelty rakennetun ympäristön Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmässä.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Verohallinto

Terminologinen sanasto
Luonnos

Ei annettu kuvausta

Tietoalueet: Yksityinen talous ja rahoitus

Ympäristöministeriö

Terminologinen sanasto
Luonnos

Tonttijakosuunnitelman päivitys -projektin yhteydessä (kesä 2022) luotu, Rakennetun ympäristön pääsanastoa täydentävä sanasto Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) suunnittelun tarpeisiin. Lopulliset sanaston käsitteet tullaan todennäköisesti viemään osaksi Rakennetun ympäristön sanastoa. Sanastossa voi olla muiden sanastojen kanssa päällekkäistä termistöä, mahdollinen monikäsitteitteisyys ja ristiriitaisuus ratkotaan ennen viemistä Rakennetun ympäristön sanastoon.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Digiole Oy

Terminologinen sanasto
Voimassa oleva

An international open standard framework for holistic view and common terminology among relevant stakeholders in innovation and entrepreneurship ecosystems, about how successful startups are created anywhere in the world. As viewed from two connected perspectives: innovation, from "idea to product, to growing business", and entrepreneurship, from "talent to team, to established organisation" in a balanced and synchronised manner.

Tietoalueet: Elinkeinot

Digi- ja väestötietovirasto

Terminologinen sanasto
Luonnos

Sanasto sisältää tiedonhallintalain 2 §:ssä määritellyt ja tiedonhallintalautakunnan julkaisemien suositusten käsitteet. Joiltakin osin käsitemäärittelyissä on käytetty myös muualla määriteltyjä vakiintuneita, tiedonhallintaan liittyviä käsitteitä. Tiedonlähde on esitetty käsitteen yhteydessä. Sanastoa ylläpidetään jatkuvasti. Käsitteet tarkistetaan suositusten laadinnan yhteydessä ja päivitetään Yhteentoimivuusalustaan, kun suositus on julkaistu. Sanastoa koskevaa palautetta voi lähettää tiedonhallintalautakunnan sähköpostiin tiedonhallintalautakunta()gov.fi.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Valtiovarainministeriö

Terminologinen sanasto
Luonnos

Tietojohtamisessa tarvittavat käsitteet

Tietoalueet: Sosiaalipalvelut, Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus

Ympäristöministeriö

Terminologinen sanasto
Luonnos

EN ISO 19650 -standardisarja käsittelee rakennuksia ja infrarakenteita koskevien tietojen organisointia ja digitalisointia, mukaan lukien rakennetun ympäristön tietojen mallintaminen ja hallinta hyödyntämällä rakennettujen kohteiden informaation mallinnus. Osassa 1 käsitellään tähän tekemiseen liittyviä käsitteitä ja periaatteita. Näiden termien ja käsitteiden myötä kansainvälinen yhteistoiminta tulee helpottumaan, kun eri osapuolet ymmärtävät asiat samansisältöisinä.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

Terminologinen sanasto
Luonnos

YM:n Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeessa tuotettu sanasto. Lopulliset sanaston käsitteet tullaan todennäköisesti viemään osaksi Rakennetun ympäristön sanastoa. Sanastossa voi olla muiden sanastojen kanssa päällekkäistä termistöä, mahdollinen monikäsitteitteisyys ja ristiriitaisuus ratkotaan ennen viemistä Rakennetun ympäristön sanastoon.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö