Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Ympäristöministeriö

Fyysinen rakennuskohde

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Rajauksella 56 hakutulosta
 • Fyysinen rakennuskohde

  Käsite
  Luonnos

  Fyysinen rakennuskohde voi olla rakennus, rakennelma tai niiden osa ja erityistä toimintaa varten rakennettu alue.

 • Fyysisen rakennuskohteen järjestelmä

  Käsite
  Luonnos

  Fyysisen rakennuskohteen järjestelmä on rakennus- ja/tai tuoteosista koostuva kokonaisuus, joka toteuttaa järjestelmän tyypin sille asettamia vaatimuksia. Kaikki rakennuksen fyysiset komponentit kuuluvat johonkin järjestelmään. Rakennuskohteen järjestelmiä ovat esimerkiksi runkojärjestelmät, rakennuksen julkisivut, talotekniset järjestelmät jne. Kukin fyysisen rakennuskohteen järjestelmä kytkeytyy yhteen rakennuskohteen järjestelmän tyyppiin.

 • Fyysisen rakennuskohteen järjestelmän tyyppi

  Käsite
  Luonnos

  Kaikilla rakennuksen järjestelmillä on jokin niiden ominaisuuksia määrittävä tyyppi.
  Järjestelmän tyyppejä ovat muun muassa julkisivu-, rakenne, ilmanvaihto, lämmitys, vesi- ja viemäröinti- sekä valaistus- ja muut sähköjärjestelmät.

 • Fyysisen rakennuskohteen komponentin alkuperä

  Käsite
  Luonnos

  Fyysisen rakennuskohteen komponentin alkuperä kuvaa komponentissa käytettyjen uusiutuvien, uusiutumattomien ja kierrätettyjen materiaalien sekä uudelleen käytettyjen tuotteiden ja haitallisten aineiden osuutta.

 • Fyysisen rakennuskohteen komponentin materiaali- ja tuoteliite

  Käsite
  Luonnos

  Fyysisen rakennuskohteen komponentin materiaali- ja tuoteliitteeseen tallennetaan tuotteeseen tai materiaaliin liittyvät asiakirjat kuten suoritustasoilmoitukset ja käyttö- ja huolto-ohjeet.

 • Fyysisen rakennuskohteen komponentin tyyppi

  Käsite
  Luonnos

  Kukin rakennetun kohteen komponentti liittyy aina johonkin komponenttityyppiin. Tyyppi kuvaa siihen liittyvien komponenttien yhteisiä ominaisuuksia.

 • Fyysisen rakennuskohteen komponentti

  Käsite
  Luonnos

  Rakennuskohteen komponentit ovat joko rakennusosia tai tuoteosia. Rakennusosat valmistetaan (kootaan) pääosin työmaalla. Tuoteosat ovat pääosin valmiita ostettavia tuotteita, jotka asennetaan. Molemmissa ryhmissä on tätä perusperiaatetta rikkovia poikkeuksia; esimerkiksi ovet ostetaan yleensä valmiina tuoteosina, mutta ne voidaan rakentaa myös rakennusmateriaaleista paikan päällä ja seinät voivat olla esivalmistettuja elementtejä tai paikalla rakennettuja.
  Rakennuskohteen komponentti voi myös koostua muista komponenteista, jotka voivat olla sekä rakennus- että tuoteosia. Esimerkiksi parvekkeessa voi olla tuoteosana toimitettava lasitus, vaikka se muuten koostuu rakennusosissa kuten laatta, pilari ja seinä.

 • Fyysisen rakennuskohteen rakennusosa

  Käsite
  Luonnos

  Fyysisen rakennuskohteen rakennusosat ovat rakennusosia tai osakokonaisuuksia, jotka kasataan pääosin työmaalla. Ryhmään kuuluu jonkin verran myös esivalmistettuja rakennusosia kuten elementtipilarit ja -seinät, mutta niidenkin tuotantotapa voi muuttua jopa rakentamisen aikana suhdanteesta ja elementtitehtaiden toimitustilanteesta riippuen.
  Kullakin fyysisen rakennuskohteen rakennusosalla (esim. seinä, pilari, palkki jne.) on oma tietokomponenttinsa, joka perustuu Fyysisen rakennuskohteen rakennusosa -tietokomponenttiin. Yksilölliselle tietokomponentille voidaan asettaa komponenttikohtaisia vaatimuksia tai tarkastussääntöjä.
  Rakennusosa perii sekä rakennuskohteen komponentin ominaisuudet (esim. komponentin laskettu hiilijalanjälki) että rakennusosan määrittävän rakennusosan tyypin (esim. rakennusosa kantavuus) attribuutit.

 • Fyysisen rakennuskohteen rakennusosan tyypin osa

  Käsite
  Luonnos

  Fyysisen rakennuskohteen rakennusosan tyypin osa määrittää yhden tai useamman osakomponentin, joista rakennusosatyyppi koostuu. Esimerkiksi pilarina toimiva liimapuutolppa on yksiaineinen, joten sillä on vain yksi rakennusosan tyypin osa, joka on puuta. Toisaalta teräsbetoninen palkki koostuu betonista, raudoitusteräksistä sekä metallisista valutarvikkeista jolloin palkkityypillä on vähintään kolme osakomponenttia.

 • Fyysisen rakennuskohteen rakennusosan tyyppi

  Käsite
  Luonnos

  Rakennusosan tyyppi määrittää rakennusosat. Tyypissä määritellään esimerkiksi mitä materiaalikerroksia tyypin mukaisessa seinässä on tai mikä on tietyn tyyppisen puupalkin palonkestoaika.
  Rakennusosan tyyppi perii fyysisen rakennuskohteen komponentin tyypin attribuutit (esim. Tyypin tunniste).