Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Verohallinto

Positiivisen luottotietorekisterin käsitteitä

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 138 hakutulosta

Käsite
Luonnos

järjestelmän tuottama tieto sanoman lähetys-, saapumis- tai käsittelyajankohdasta tai tapahtuman ajankohdasta

Käsite
Luonnos

tietyn rakenteen mukainen tietokokonaisuus, joka siirretään osapuolten välillä

Käsite
Luonnos

sanoma, jolla viranomainen tilaa rekisteristä tietoja tietyillä poimintaehdoilla

Käsite
Luonnos

lyhennystapa, jossa koron ja lyhennyksen summa on koronmääräytymisjakson ajan sama kaikissa maksuerissä, mutta koron ja lyhennyksen summa vaihtelee koronmääräytymisjaksoittain

Käsite
Luonnos

tunnistetietojen poistaminen tai muuntaminen peruuttamattomasti siten, että toimijoiden tunnistaminen ei ole mahdollista

Käsite
Luonnos

asuinhuoneiston, asuinkiinteistön tai asuinrakennuksen hankintaa tai peruskorjausta varten myönnettävä kuluttajaluotto

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

lyhennystapa, jossa koron ja lyhennyksen summa on muissa maksuerissä pienempi kuin viimeisessä maksuerässä

Käsite
Luonnos

tulorekisteristä saatujen tietojen pohjalta laskettu bruttotulo luottokelpoisuuden arviointia varten riittävällä tarkkuudella

Käsite
Luonnos

lyhennystapa, jossa laina-aikana maksetaan vain korkoa ja jossa koko pääoma maksetaan takaisin, kun laina erääntyy

Käsite
Luonnos

luotonantajan vaatimus, jonka mukaan luotonsaajan on maksettava koko jäljellä oleva luotto kerralla

Käsite
Luonnos

euroalueen rahoitusmarkkinoiden viitekorko, jonka arvon Euroopan rahamarkkinainstituutti määrittää

Käsite
Luonnos

tiedot, jotka yksilöivät henkilön ja tämän mahdollisen toiminnan yksityisenä elinkeinonharjoittajana (ts. toiminimiyrittäjänä)

Käsite
Luonnos

henkilön tai muun yksityisen toimijan antama takaus

Käsite
Luonnos

vakuus, joka koostuu kolmannen osapuolen lupauksesta vastata velallisen velasta velkojalle

Käsite
Luonnos

kulutushyödykkeen hankkimista varten myönnettävä kulutusluotto

Käsite
Luonnos

luoton tietojen ilmoittamiseen velvoitetun toimijan pyyntö saada tietojen ilmoittamiseen tarvittavat käyttöoikeudet ja ohjeet

Käsite
Luonnos

luotonantajan lakisääteinen velvollisuus ilmoittautua Tulorekisteriyksikölle luoton tietojen ilmoittajaksi

Käsite
Luonnos

luotonantajan lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa kuluttajaluottojen ja niihin rinnastuvien luottojen tiedot rekisteriin

Käsite
Luonnos

omaisuus, joka muodostuu siirrettävissä olevista esineistä sekä osakkeista ja velkakirjoista

Käsite
Luonnos

kuluttajaluotto, joka on ennalta sovittuun luottorajaan asti kuluttajan käytettävissä yhdellä, jatkuvasti voimassa olevalla luottopäätöksellä

Käsite
Luonnos

rahamäärä, jonka luotonsaaja on tiettynä ajanhetkenä käyttänyt luotosta

Käsite
Luonnos

rahamäärä, jonka luotonantaja on siirtänyt luotonsaajan tilille yhdessä tai useammassa erässä

Käsite
Luonnos

kuluttajaluotto, jossa luottopäätöksen mukainen luoton määrä on kuluttajan käytettävissä yhden kerran

Käsite
Luonnos

korko, joka määritellään luotonantajan ja luotonsaajan tekemässä luottosopimuksessa samansuuruiseksi tietyksi ajaksi

Käsite
Luonnos

lyhennystapa, jossa koron ja lyhennyksen summa on sama kaikkien koronmääräytymisjaksojen kaikissa maksuerissä

Käsite
Luonnos

luotonantajan ja luotonsaajan sopima ajanjakso, jonka ajan kiinteä korko pysyy samansuuruisena

Käsite
Luonnos

korko, joka koostuu eri perustein määräytyvistä arvoista

Käsite
Luonnos

tiettyyn käyttötarkoitukseen laadittu rajattu kokonaisuus, joka muodostuu koodeista ja niiden selitteistä

Käsite
Luonnos

prosenttimääräinen korvaus, joka maksetaan oikeudesta käyttää toisen pääomaa

Käsite
Luonnos

korkosuojaus, joka määrittää ylärajan, jota suurempaa viitekorkoa ei ylimenevältä osalta huomioida pääoman korossa

Käsite
Luonnos

korkosuojaus, joka määrittää ylä- ja alarajan, joista poikkeavaa viitekorkoa ei yli- tai alimenevältä osalta huomioida pääoman korossa

Käsite
Luonnos

vaihtuvan koron nousua rajoittava järjestely

Käsite
Luonnos

ajanjakso, jonka ajan pääoman korko pysyy samana

Käsite
Luonnos

yksityishenkilö, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten

Käsite
Luonnos

luotto, jonka elinkeinonharjoittaja sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle

Käsite
Luonnos

tilanne, jossa henkilöllä on suurten lainanhoitokustannusten vuoksi vaikeuksia maksaa elämisen ja asumisen peruskustannuksia

Käsite
Luonnos

luotto, johon sovelletaan kuluttajansuojalakia

Käsite
Luonnos

kulutukseen myönnettävä kuluttajaluotto

Käsite
Luonnos

sanoma, jolla lähettäjä kysyy tietoja rekisteristä

Käsite
Luonnos

vastaussanoma, jonka rekisteri muodostaa aineiston käsittelystä

Käsite
Luonnos

sääntö, jonka mukaisesti rekisteriin vastaanotettu tai rekisteristä lähtevä tieto tarkistetaan ennen tiedon tallentamista tai käsittelyn etenemistä

Käsite
Luonnos

lupa hyödyntää tietojärjestelmää tai sen tietoja

Käsite
Luonnos

käyttöomaisuuden pitkäaikainen vuokraus

Käsite
Luonnos

muutos olemassaolevan luottosopimuksen ehtoihin

Käsite
Luonnos

luotosta luotonottajalle aiheutuneiden kustannusten maksaminen