Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Ympäristöministeriö

Rakennetun ympäristön pääsanasto (master)

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 418 hakutulosta

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

umpinainen, lämmitetty liikenne- ja kuljetusalan rakennusAvaa uuden ikkunan sivulle liikenne- ja kuljetusalan rakennus, joka on tarkoitettu ammattiliikenteen kulkuneuvojen ja raskaiden työkoneiden huoltamiseen ja korjaamiseen

Käsite
Luonnos

umpinainen liikenne- ja kuljetusalan rakennusAvaa uuden ikkunan sivulle liikenne- ja kuljetusalan rakennus, joka on tarkoitettu ammattiliikenteen kulkuneuvojen ja raskaiden työkoneiden suojaamiseen

Käsite
Luonnos

kulttuurirakennusAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuurirakennus, jossa säilytetään pääsääntöisesti erilaisia tallenteita

Käsite
Luonnos

kunnan osan maa- ja vesialueita koskeva yksityiskohtainen kaavaAvaa uuden ikkunan sivulle kaava

Käsite
Luonnos

liikenne- ja kuljetusalan rakennusAvaa uuden ikkunan sivulle liikenne- ja kuljetusalan rakennus, joka on juna-, linja-auto-, metro-, laiva- ja lentoliikenteen käytössä

Käsite
Luonnos

menettely, jossa rakennushankkeeseen ryhtyväAvaa uuden ikkunan sivulle rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hänen palveluksessaan oleva asiantuntija tarkastaa rakennustyön suunnitelmanmukaisuuden

Käsite
Luonnos

asuinalueiden jakautuminen siten, että tietyille alueille keskittyy asukkaita, joilla on samoja ominaisuuksia

Käsite
Luonnos

huoneAvaa uuden ikkunan sivulle huone, joka on tarkoitettu ensisijaisesti jatkuvaan ja ympärivuotiseen asumiskäyttöön

Käsite
Luonnos

huoneistoAvaa uuden ikkunan sivulle huoneisto, joka on tarkoitettu ensisijaisesti jatkuvaan tai ympärivuotiseen asumiskäyttöön

Käsite
Luonnos

vähintään kolmikerroksinen kerrostaloAvaa uuden ikkunan sivulle kerrostalo

Käsite
Luonnos

jatkuvaan asumiskäyttöön tarkoitettu rakennusAvaa uuden ikkunan sivulle rakennus, jossa asuinalaa on vähintään puolet kerrosalasta

Käsite
Luonnos

yhden tai useamman asuinrakennuksenAvaa uuden ikkunan sivulle asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle tarkoitettu kirjanpidollinen varaus, jonka tekemällä yhteisön ei tarvitse maksaa varaukseen käytetyistä varoista tuloveroa

Käsite
Luonnos

asunnonAvaa uuden ikkunan sivulle asunnon ja sen lähialueen muodostama fyysinen ja sosiaalinen ympäristö

Käsite
Luonnos

vuokra- ja asumisoikeustaloissa asuvien oikeus saada tietoa talon asioista ja mahdollisuus vaikuttaa niihin

Käsite
Luonnos

organisaatio, jonka tarkoituksena on antaa asukkaille mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon asumisoikeus- tai vuokratalojen taloutta ja hallintoa sekä kunnossapitoa ja korjausta koskevissa asioissa

Käsite
Luonnos

kokous, jossa tietyn talon asumisoikeuden haltijat tai vuokralaiset päättävät asukashallinnonAvaa uuden ikkunan sivulle asukashallinnon tai yhteishallinnon (2) tehtäviin kuuluvista asioista

Käsite
Luonnos

asukashallinnonAvaa uuden ikkunan sivulle asukashallinnon toimielin, joka käsittelee tiettyä taloa koskevia asioita ja huolehtii asukaskokouksenAvaa uuden ikkunan sivulle asukaskokouksen päätösten toimeenpanosta

Käsite
Luonnos

eläminen tietyssä asunnossaAvaa uuden ikkunan sivulle asunnossa

Käsite
Luonnos

ilmiö, jossa henkilöllä on vakituisesti ja samanaikaisesti käytössään useampi kuin yksi asuinpaikka

Käsite
Luonnos

ympäristöministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on huolehtia asumiseen liittyvistä valtion tuista, ohjata ja valvoa arava- ja korkotukilainoitetun asuntokannanAvaa uuden ikkunan sivulle asuntokannan käyttöä sekä hoitaa asumista koskevia asiantuntija- ja kehittämistehtäviä ja tietopalveluja

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

asumisen tuki, jolla valtio tukee asuntotuotantoaAvaa uuden ikkunan sivulle asuntotuotantoa ja asuinalueiden infrastruktuurin rakentamista

Käsite
Luonnos

palvelu, jonka tavoitteena on mahdollistaa tarpeita vastaava asuminenAvaa uuden ikkunan sivulle asuminen ja ennaltaehkäistä asunnottomuuttaAvaa uuden ikkunan sivulle asunnottomuutta tarjoamalla tukea asumiseen liittyvissä ongelmatilanteissa

Käsite
Luonnos

palvelu, jossa opastetaan asumiseenAvaa uuden ikkunan sivulle asumiseen liittyvissä käytännöissä ja arjenhallinnassa

Käsite
Luonnos

oikeus hallita asuinhuoneistoaAvaa uuden ikkunan sivulle asuinhuoneistoa ja mahdollisesti muita tiloja asumisoikeustalossa

Käsite
Luonnos

maksu, jonka asumisoikeudenAvaa uuden ikkunan sivulle asumisoikeuden saaja maksaa asumisoikeustalon omistajalle ja joka kattaa määrätyn osuuden asumisoikeusasunnonAvaa uuden ikkunan sivulle asumisoikeusasunnon hankinta-arvosta

Käsite
Luonnos

sopimus, jolla perustetaan asumisoikeusAvaa uuden ikkunan sivulle asumisoikeus asumisoikeustalon omistajan ja asumisoikeuden saajan välille

Käsite
Luonnos

asumisoikeustalon hankkimista varten myönnetty valtion tukema laina

Käsite
Luonnos

asumisoikeustalon perusparannusta varten myönnetty valtion tukema laina

Käsite
Luonnos

asumisoikeustalon uudisrakentamista varten myönnetty valtion tukema laina

Käsite
Luonnos

asumisoikeusyhteisöAvaa uuden ikkunan sivulle asumisoikeusyhteisö, jonka tarkoituksena on tarjota jäsenilleen asumisoikeusAvaa uuden ikkunan sivulle asumisoikeus omistamassaan asumisoikeustalossa

Käsite
Luonnos

organisaatio, jonka tarkoituksena on tarjota luonnollisille henkilöille asumisoikeuksiaAvaa uuden ikkunan sivulle asumisoikeuksia omistamassaan yhdessä tai useammassa asumisoikeustalossa

Käsite
Luonnos

asunnonAvaa uuden ikkunan sivulle asunnon ominaisuus, joka ilmaisee asumiseenAvaa uuden ikkunan sivulle asumiseen käytössä olevan tilan määrän asukasta kohti

Käsite
Luonnos

peruste, jolla asukas hallitsee asuntoaAvaa uuden ikkunan sivulle asuntoa

Käsite
Luonnos

kalustetun asunnonAvaa uuden ikkunan sivulle asunnon tarjoaminen lyhytaikaiseen, vakinaisesta asumisesta poikkeavaan käyttöön

Käsite
Luonnos

asunnonAvaa uuden ikkunan sivulle asunnon ominaisuus, joka perustuu siihen, onko asunnon suunnittelussa ja rakentamisessa otettu ennalta huomioon mahdollisuus muuttaa tila- ja kalusteratkaisuja käyttötarpeiden mukaan

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessäAvaa uuden ikkunan sivulle yhtiöjärjestyksessä määrättynä tarkoituksena on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennustaAvaa uuden ikkunan sivulle rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneistonAvaa uuden ikkunan sivulle huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoksiAvaa uuden ikkunan sivulle asuinhuoneistoksi ja jonka osakkeet tuottavat omistajalleen oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön hallinnassa olevasta rakennuksesta tai kiinteistöstä (1)Avaa uuden ikkunan sivulle kiinteistöstä (1)

Käsite
Luonnos

tietyllä alueella sijaitsevat asunnotAvaa uuden ikkunan sivulle asunnot

Käsite
Luonnos

asuinrakennusAvaa uuden ikkunan sivulle asuinrakennus, jossa asukkailla on yhteiset keittiö-, oleskelu- tai saniteettitilat ja asuintilana ei ole asuinhuoneistoAvaa uuden ikkunan sivulle asuinhuoneisto vaan jatkuvaan asumiskäyttöön soveltuva asuinhuoneAvaa uuden ikkunan sivulle asuinhuone