Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Julkisen hallinnon ydinsanastoryhmä

Julkisen hallinnon yhteinen sanasto

Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 800 hakutulosta

Käsite
Voimassa oleva

tiettyä aatteellista tarkoitusta varten perustettu yhdistys

Käsite
Luonnos

yhtiön yhteisösäännöissä annettu määräys, joka säätelee sitä, missä asemassa olevat henkilöt voivat edustaa yhtiötä joko yksin tai yhdessä

Käsite
Voimassa oleva

se mitä kielellinen esitys, taideteos tai muu sellainen olennaisesti käsittelee tai kuvaa

Käsite
Luonnos

ajan määritelmä

Käsite
Luonnos

aikaisemman määritelmä

Käsite
Luonnos

kunta, josta henkilö on muuttanut nykyiseen kotikuntaan tai muuhun aikaisempaan kotikuntaan

Käsite
Ehdotus

aikaleiman määritelmä

Käsite
Luonnos

aikavälin määritelmä

Käsite
Voimassa oleva

aikuisille suunniteltu ja järjestetty koulutus

Käsite
Luonnos

ajallisen määritelmä

Käsite
Luonnos

ajallinen kokonaisuus, jolla on tiettyjä tuntomerkkejä tai ominaisuuksia, joiden perusteella se voidaan tunnistaa ja joiden perusteella sille voidaan määritellä vähintään summittainen alkamis- ja päättymisajankohta

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Ehdotus

Esim. hankkeen tai projektin lyhenne

Käsite
Luonnos

alle 18-vuotias henkilö

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

alin yliopistossa suoritettava korkeakoulututkinto

Käsite
Luonnos

tiettyä toimintaa tai tarkoitusta varten perustettu [organisaation](http://uri.suomi.fi/terminology/jhs/J132) osa

Käsite
Luonnos

aliorganisaation yksikäsitteisesti identifioiva tunnus

Käsite
Luonnos

alkamisajankohta kellonajan tarkkuudella ilmaistuna

Käsite
Luonnos

alkamisajankohta päivämäärän, tunnin ja minuutin tarkkuudella ilmaistuna

Käsite
Ehdotus

Alkamishetki kuukauden tarkkuudella määriteltynä. Periaatteessa ajanhetki pilkottuna kolmeen osaan mahdollistaen ilmaisun sillä tarkkuudella, jolla tietoa on saatavilla (esim vuosi+kk). Tällä voidaan ennalta ehkäistä se, että joudutaan feikkaamaan tietoa, silloin kun sitä ei ole.

Käsite
Voimassa oleva

alkamisajankohta Avaa uuden ikkunan sivulle alkamisajankohta päivämäärän tarkkuudella ilmaistuna

Käsite
Ehdotus

Alkamishetki vuoden tarkkuudella määriteltynä. Periaatteessa ajanhetki pilkottuna kolmeen osaan mahdollistaen ilmaisun sillä tarkkuudella jolla tietoa on saatavilla (esim vuosi+kk). Tällä voidaan ennalta ehkäistä se, että joudutaan feikkaamaan tietoa, silloin kun sitä ei ole.

Käsite
Luonnos

tapahtuman, liikkeen tai ajanjakson käynnistyminen

Käsite
Luonnos

alkuperäisyyden määritelmä

Käsite
Luonnos

allekirjoituksen määritelmä

Käsite
Ehdotus

Paikka, jossa asiakirja on allekirjoitettu.

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

alueellisuuden määritelmä

Käsite
Luonnos

alueellisen kattavuuden määritelmä

Käsite
Luonnos

koulutuksena tai näyttötutkintona suoritettava ammatillinen tutkinto

Käsite
Luonnos

ammatillisen pätevyyden hankkimiseen tarkoitettu tutkinto

Käsite
Voimassa oleva

toimintaa tai työtä kuvaava rooli, johon henkilö on saanut koulutuksen tai jossa henkilö toimii tai on toiminut saadakseen tuloa

Käsite
Luonnos

henkilö, jolla on työtehtävien suorittamiseen vaadittava koulutuksellinen tai työssä hankittu pätevyys

Käsite
Luonnos

Opetushallituksen hyväksymä asiakirja, johon tehty merkintä näyttötutkinnosta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus näyttötutkinnon suorittamisesta

Käsite
Luonnos

alin ammattikorkeakoulussa suoritettava korkeakoulututkinto

Käsite
Luonnos

liiketoiminnan kaltaista, mutta pienimuotoisempaa, suppeammissa puitteissa tapahtuvaa toimintaa

Käsite
Luonnos

näyttötutkintona suoritettava ammatillinen tutkinto, joka antaa pätevyyden työskennellä tietyn alan ammattityöntekijänä

Käsite
Luonnos

päätöksentekoa palvelevaa tietojen vertailua ja jalostusta

Käsite
Luonnos

osakkeiden tai osuuksien merkintähinnan maksaminen muulla kuin rahalla

Käsite
Luonnos

säätiön tai kaupparekisteriin merkityn elinkeinonharjoittajan nimi, jolla tämä harjoittaa osaa toiminnastaan

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

arvion määritelmä

Käsite
Voimassa oleva

tarkastelun kohdetta koskevan tiedon analysointi ja tulkitseminen ja niiden pohjalta tehtävä kohteen arvottaminen tietyn kriteeristön tai tavoiteasetannan mukaan

Käsite
Voimassa oleva

arvioinnin perustana oleva aineisto

Käsite
Voimassa oleva

peruste, jonka avulla arvioitavan kohteen tai kohteiden arvo, tila tai keskinäinen järjestys määritetään

Käsite
Luonnos

tunnus, joka osoittaa osapuolen arvonlisäverovelvollisuuden

Käsite
Luonnos

vaihdantakelpoinen asiakirja, jonka hallinta on sen osoittaman oikeuden käyttämisen edellytys

Käsite
Voimassa oleva

yhteiskunnallinen ilmiö, joka ilmaisee tilan, tilanteen tai arvostuksen