Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Opetus- ja kulttuuriministeriö

OKSA – Opetus- ja koulutussanasto, 2. laitos

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 1009 hakutulosta

Käsite
Luonnos

perusopetuksenAvaa uuden ikkunan sivulle perusopetuksen oppilailleAvaa uuden ikkunan sivulle oppilaille ennen koulupäivää tai sen jälkeen järjestettävä vapaaehtoinen toiminta

Käsite
Luonnos

aikuisille suunniteltu ja järjestetty koulutus (1)Avaa uuden ikkunan sivulle koulutus (1)

Käsite
Luonnos

koulutus (2)Avaa uuden ikkunan sivulle koulutus (2), jota järjestetään oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille ja jonka tarkoituksena on kehittää oppijanAvaa uuden ikkunan sivulle oppijan suomen tai ruotsin kielen taitoa ja muita kotoutumista edistäviä valmiuksia, jotka tukevat henkilön pääsyä opintoihin ja työelämään sekä osallistumista yhteiskunnan toimintaan

Käsite
Luonnos

kokonaisuus, joka muodostuu kahdesta tai useammasta oppiaineestaAvaa uuden ikkunan sivulle oppiaineesta

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

teollisuuden tai palvelualan yrityksen oppilaitosAvaa uuden ikkunan sivulle oppilaitos, joka tarjoaa yrityksen omiin tarpeisiin pohjautuvaa koulutusta (1)Avaa uuden ikkunan sivulle koulutusta (1)

Käsite
Luonnos

koulutus (1)Avaa uuden ikkunan sivulle koulutus (1), jonka tarkoituksena on tuottaa ammatillista osaamista ja tukea elinikäistä oppimistaAvaa uuden ikkunan sivulle elinikäistä oppimista sekä ammatillista kasvua

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

ammatillinen tutkintoAvaa uuden ikkunan sivulle ammatillinen tutkinto, jossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella

Käsite
Luonnos

tutkinnon osaAvaa uuden ikkunan sivulle tutkinnon osa, joka sisältää ammatillista osaamista

Käsite
Luonnos

ammatillisen osaamisen kohottamiseen ja ylläpitämiseen sekä ammattitaidon osoittamiseen tarkoitettu tutkintoAvaa uuden ikkunan sivulle tutkinto

Käsite
Luonnos

ammatillisen osaamisen hankkimiseksi tarvittava ammatillinen koulutusAvaa uuden ikkunan sivulle ammatillinen koulutus, jonka tavoitteena on ammatillisen tutkinnonAvaa uuden ikkunan sivulle ammatillisen tutkinnon, ammatillisen tutkinnon osanAvaa uuden ikkunan sivulle tutkinnon osan tai ammatillisten tutkinnon osien suorittaminen

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

ammatillinen koulutusAvaa uuden ikkunan sivulle ammatillinen koulutus, jonka tavoitteena ei ole tutkinnonAvaa uuden ikkunan sivulle tutkinnon tai tutkinnon osanAvaa uuden ikkunan sivulle tutkinnon osan suorittaminen ja joka valmistaa ansio- ja liikennelentäjän, lennonjohtajan tai kaupunkiraideliikenteen kuljettajien tehtäviin

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

ammatteja koskeva luokittelu, joka kuvaa ammattien sijoittumista yhteiskunnan tai työelämän aloille

Käsite
Luonnos

koulutusorganisaatioAvaa uuden ikkunan sivulle koulutusorganisaatio, jonka tehtävänä on tarjota työelämän vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa opetusta (1)Avaa uuden ikkunan sivulle opetusta (1), joka tähtää ammatillisiin asiantuntijatehtäviin

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

määräys siitä, miten ammatillisten tutkinnon osienAvaa uuden ikkunan sivulle ammatillisten tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito osoitetaan

Käsite
Luonnos

työelämän tehtävä- ja taitoalueiden pohjalta muodostettu tavoite, joka kunkin ammatillisen tutkinnon osanAvaa uuden ikkunan sivulle ammatillisen tutkinnon osan osalta ilmaisee, mitä ammatillisen koulutuksenAvaa uuden ikkunan sivulle ammatillisen koulutuksen opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai osaavan tehdä

Käsite
Luonnos

ammatillinen tutkintoAvaa uuden ikkunan sivulle ammatillinen tutkinto, jossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammatillista perustutkintoaAvaa uuden ikkunan sivulle ammatillista perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää