Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Suomen Metsäkeskus

Metsäsanakirja

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 3764 hakutulosta

Käsite
Luonnos

maannoksessa kivennäismaan ylin kerros [~ Mälkönen 2003, 134Avaa uuden ikkunan sivulle Mälkönen 2003, 134 ]

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

suoyhdistymä, jonka keskiosa on reunoja alempana [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

Käsite
Luonnos

metsähallituksen tai Metsäntutkimuslaitoksen päätöksellä valtion maalle perustettu rauhoitusalue, joka on näyte alkuperäisestä metsäluonnosta [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

Käsite
Luonnos

luonnontilainen vanha metsä, jonka kasvuun ja uudistumiseen ihminen ei ole puuttunut

Käsite
Luonnos

erityisen kookas ja iäkäs puu

Käsite
Luonnos

vähittäin etenevä kasvipeitteen tuhoutuminen kuivuusalueilla [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

Käsite
Luonnos

Rion ympäristökokouksen aloitteesta vuonna 1994 solmittu ja vuonna 1996 voimaan tullut sopimus, jonka perusajatuksena on edistää kuivien alueiden kestävää käyttöä ja ehkäistä ihmisen aiheuttamaa aavikoitumista [~ LLAvaa uuden ikkunan sivulle LL ]

Käsite
Luonnos

elinympäristössä vaikuttava fysikaalinen tai kemiallinen tekijä [~ BSAvaa uuden ikkunan sivulle BS ]

Käsite
Luonnos

puun, metsikön tai laajemman metsäalueen kasvu, joka ilmaistaan mittauksissa saatavina lukuarvoina [~~Poso]

Käsite
Luonnos

populaation geneettinen sopeutuminen paikallisiin ympäristötekijöihin ja niiden muutoksiin [~ MMGAvaa uuden ikkunan sivulle MMG ]

Käsite
Luonnos

alustakoneen päälle asennettava puunkorjuulaite [~~Kärkkäinen]

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

viljelyn jäljeltä nurmettunut entiselle kaskimaalle syntynyt keto [~ NSSKAvaa uuden ikkunan sivulle NSSK ]

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

tuholaistorjunta, jossa taimikot suojataan suljetulla aidalla [~~Annila]

Käsite
Luonnos

periaate, jonka mukaan ympäristöä pilaavan toiminnan harjoittaja vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat haitallisten ympäristövaikutusten estämisestä ja vähentämisestä tai pilatun kohteen ennallistamissta [~ YSAvaa uuden ikkunan sivulle YS ]

Käsite
Luonnos

puukappale, joka on työstetty sahatavaraa pitemmälle jatkojalostusta varten [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

Käsite
Luonnos

aikaisemman puusukupolven vanha lakkapäinen mänty [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

Käsite
Luonnos

nuorpuun jälkeen syntyvä puuaine [~~Kärkkäinen]

Käsite
Luonnos

korjuukelpoinen kaikkina vuodenaikoina, myös kelirikon aikana [~ TTK 2002, 439Avaa uuden ikkunan sivulle TTK 2002, 439 ]

Käsite
Luonnos

sellainen kasvi, jonka lehdet elävät kauemmin kuin vuoden [~ Hämet-Ahti et al. 1998, 620Avaa uuden ikkunan sivulle Hämet-Ahti et al. 1998, 620 ]

Käsite
Luonnos

teollisuuden käyttöön tai rakennuspuuksi menevä käyttöpuu

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

tumma, himmeiden suomujen peittämä, yleensä kuusella esiintyvä kaarnakuoriainen, jonka syömäkuvio on tähtimäinen [~ MMTOAvaa uuden ikkunan sivulle MMTO ]

Käsite
Luonnos

tien laatu kuljetuksen kannalta [~~Kärkkäinen]

Käsite
Luonnos

se puutavaran kuljetuksen osa, jossa ajoneuvo liikkuu [~~Kärkkäinen]

Käsite
Luonnos

kuljetusvälineeseen kuormatun puutavaran mittaus [~~Kärkkäinen]

Käsite
Luonnos

puutavaran lähikuljetusta varten maastoon suunniteltu, merkitty, käytetty, hakattu tai raivattu kulkuväylä [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

Käsite
Luonnos

ajouran reunojen etäisyys toisistaan [~~Kärkkäinen]

Käsite
Luonnos

ajoneuvon pyörästä tai telasta ajouraan jäänyt jälki [~~Kärkkäinen]

Käsite
Luonnos

työmaatason puunkorjuun suunnittelun osa, joka koskee ajourien sijainnin valitsemista ja niiden merkitsemistä maastoon [~~Kärkkäinen]

Käsite
Luonnos

alueen ajourien muodostama verkko

Käsite
Luonnos

ajourien keskiviivojen keskimääräinen etäisyys toisistaan

Käsite
Luonnos

jäljelle jäävälle puustolle ja maaperälle puutavaran kuljetuksesta aiheutunut vaurio [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

Käsite
Luonnos

harvennushakkuu, jossa poistetaan suhteellisesti eniten alempien latvuskerrosten puita [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

Käsite
Luonnos

lajia pienempi eliöiden luokitteluyksikkö [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

Käsite
Luonnos

puutavaravarasto, jossa laajalta alueelta tuodut täyspitkät rungot katkotaan puutavaralajeiksi [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

Käsite
Luonnos

jakso, joka koostuu vallitsevan jakson alapuolella olevasta nuoremmasta ja lyhyemmästä puustosta [~ Vuokila, 60Avaa uuden ikkunan sivulle Vuokila, 60 ]

Käsite
Luonnos

pienin tietyltä alueelta tiettynä ajanjaksona tuleva valuma [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

Käsite
Luonnos

tietyn ajanjakson pienin virtaama [~ MPSAvaa uuden ikkunan sivulle MPS ]

Käsite
Luonnos

maantieteellinen paikka tai alue, jonka luontaisesta esiintymästä jalostus- tai metsänviljelyaineisto on peräisin [~ MSM, 48Avaa uuden ikkunan sivulle MSM, 48 ]

Käsite
Luonnos

tietystä paikasta tai tietyltä maantieteelliseltä alueelta peräisin oleva koe-erä jalostusaineiston testauksessa [~~MMG]

Käsite
Luonnos

tietyllä alueella historiallisesti tai luontaisesti esiintyvä laji [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

Käsite
Luonnos

taimikon tiheys sen perustamisvaiheessa

Käsite
Luonnos

puuston tiheys ennen harvennushakkuuta [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

Käsite
Luonnos

kasvin kyky estää erittämiensä yhdisteiden avulla kilpailijoittensa itämistä ja kasvua [~ Reinikainen et al., 374Avaa uuden ikkunan sivulle Reinikainen et al., 374 ]