Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Julkisen hallinnon ydinsanastoryhmä

Palvelutietovarannon sanasto

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 61 hakutulosta

Käsite
Luonnos

todiste tunnistetun henkilö sitovasta tahdosta, aikomuksesta tai suostumuksesta asiakirjan suhteen

Käsite
Luonnos

usean organisaation perustama yhteenliittymä, joka toteuttaa hallintoalueiden rajoja ylittäviä yhteisiä tehtäviä

Käsite
Luonnos

alue, jolla Palvelutietovarantoon kuvattu palvelu on käytettävissä

Käsite
Ehdotus

Palvelun tai asiointikanavan aluetieto. Sallitut arvot: Koko maa, koko maa pois lukien Ahvenanmaa, rajattu alue.

Käsite
Luonnos

alueellisen yhteistoimintaorganisaation toiminta-alueen tyyppi

Käsite
Luonnos

voimassa olevien säädösten mukaisesti todistettu henkilön oikeus työskennellä tietyssä ammatissa sen jälkeen, kun henkilö on todistetusti suorittanut kyseisessä ammattissa vaadittavat opintosuoritukset

Käsite
Luonnos

väline tai tietyssä sijainnissa oleva paikka, jolla asiakas voi ottaa käyttöönsä asiointikanavassa tarjotun palvelun

Käsite
Ehdotus

Asiointikanavan tyyppi, joko puhelinpalvelu, verkkosivu, verkkopalvelu, palvelupaikka tai tulostettava lomake.

Käsite
Ehdotus

palvelu tai palvelukanava saatavilla varaamalla erillinen aika

Käsite
Ehdotus

palvelun saamiseksi asetetut ehdot ja kriteerit

Käsite
Ehdotus

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen maailman saavutettavuutta

Käsite
Luonnos

telekopiointiin käytettävän puhelinliittymän puhelinnumero

Käsite
Luonnos

julkisen hallinnon organisaation tuottama palvelu

Käsite
Luonnos

henkilöiden tai yhteisöjen määrätarkoitusta varten perustama, taloudellista voittoa tavoittelematon yhteenliittymä

Käsite
Ehdotus

Palvelutietovarannossa palvelun ja asiointikanavan välinen liitos, joka kertoo mistä asiointikanavasta palvelua on mahdollista saada ja vastaavasti mitä palveluja asiointikanava tarjoaa.

Käsite
Luonnos

sähköisen tai tulostettavan lomakkeen yksilöivä tunnus tai koodi

Käsite
Luonnos

sisältötyyppi, joka on tallennettu, mutta jota ei ole julkaistu

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

maakohtainen koodi, joka liitetään varsinaisen puhelinnumeron eteen toisesta maasta soitettaessa

Käsite
Luonnos

tieto siitä, onko palvelu asiakkaalle maksuton, vai peritäänkö siitä maksu

Käsite
Ehdotus

Palvelutietovarannon metatietoja ovat asiasanat, palveluluokat, kohderyhmät ja elämäntilanteet sekä tilastokeskuksen toimialaluokitus.

Käsite
Ehdotus

Strukturoitu, koneluettava käsitteistö

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

toiminta tai toiminto, jolla palveluntoteuttaja vastaa asiakkaan tarpeeseen

Käsite
Luonnos

aukioloaika, jolloin asiointikanavassa voi asioida

Käsite
Ehdotus

Palvelukokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden ryhmitellä palveluja. Organisaation pääkäyttäjä voi luoda omia palvelukokonaisuuksia ja liittää mukaan oman organisaation palveluiden lisäksi myös muiden organisaatioiden palveluja ilman rajauksia.

Käsite
Luonnos

ilmaisee palvelun luokituksen arvon Finton PTVL-luokituksen mukaan

Käsite
Luonnos

Palvelun vaihtoehtoinen nimi, jonka tarkoituksena on helpottaa palvelun löytämistä.

Käsite
Luonnos

puhelinnumero, josta asiakas saa tiettyyn palveluun liittyen yhteyden kyseisen palvelun palvelunantajaan

Käsite
Luonnos

yksi palvelutietovarannon asiointikanavista

Käsite
Ehdotus

palveluryhmän määritelmä

Käsite
Luonnos

julkisen hallinnon myöntämä maksuväline, jolla asiakas voi maksaa sen palvelun käytöstä, johon palveluseteli on osoitettu

Käsite
Luonnos

palvelu, jonka asiakas voi maksaa julkisen hallinnon tätä tarkoitusta varten myöntämällä palvelusetelillä

Käsite
Luonnos

palvelun luonnetta Palvelutietovarannossa kuvaava luokitus

Käsite
Luonnos

palveluun liitettävä, eri kentistä koostuva pohja, jossa on kuvattu yleisellä tasolla palvelu, jota useat kunnat tai eri organisaatiot tuottavat samankaltaisina

Käsite
Luonnos

Puhelinasiointikanavaa tarkentava tieto, joka kertoo, miten asiakas voi ottaa puhelinnumeroon yhteyttä: puheluna, faksilla tai tekstiviestinä.

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Palvelutietovarannon organisaatiohierarkiassa ylimmällä tasolla sijaitseva organisaatio

Käsite
Luonnos

Palvelutietovarannossa organisaatio, joka kuvaa vastuullaan olevat palvelut Palvelutietovarantoon ja jonka käyttäjillä on oikeus muokata palvelun tietoja.

Käsite
Luonnos

kuvaa, millaisella rahoituksella palvelu on tuotettu

Käsite
Ehdotus

Palvelutietovarannossa asiointikanavien saavutettavuusdirektiivin mukainen saavutettavuuskuvaus.

Käsite
Luonnos

Palvelutietovarannossa palvelukuvaukseen käytettävien sisältöelementtien tyypit

Käsite
Ehdotus

Fyysisen palvelupaikan sisäänkäynti

Käsite
Ehdotus

Suomi.fi-valtuudet eli sähköinen valtuusrekisteri. Tällöin asiakas voi valtuuttaa toisen asioimaan puolestaan sähköisen valtuutuksen avulla.

Käsite
Luonnos

digitaalisessa muodossa oleva tieto, joka on liitetty tai joka loogisesti liittyy muuhun digitaaliseen tietoon ja jota käytetään allekirjoittajan henkilöllisyyden todentamisen välineenä

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Ehdotus

Pohjakuvauksen taustakuvaus, joka voi sisältää esimerkiksi tietoa palvelun lainsäädännöllisestä taustasta.

Käsite
Luonnos

tyypillisesti matka- ja älypuhelimissa välitettävä lyhytsanoma

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Palvelutietovarannossa kuvaa, onko tietty sisältö luonnostilainen, julkaistu vai arkistoitu