Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Ympäristöministeriö

Tietomallintamisen prosessin standardin käsitteitä (EN 19650)

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 34 hakutulosta

Käsite
Luonnos

omaisuuskohteen elinikä sen vaatimusten määrittelystä käytön lopettamiseen, sisältäen suunnittelun, kehittämisen, käytön, kunnossapidon ja poistamisen

Käsite
Luonnos

datan uudelleen tulkittavissa oleva sovitun muotoinen esitystapa, joka sopii tiedonsiirtoon, viestintään, tulkintaan tai käsittelyyn

Käsite
Luonnos

nimetty pysyvä joukko informaatiota, joka on noudettavissa tiedoston, järjestelmän tai sovelluksen tallennushierarkiasta )

Käsite
Luonnos

joukko jäsenneltyjä ja jäsentymättömiä informaatiokoosteita

Käsite
Luonnos

toimenpiteet informaatiovaatimuksen tai sen osan täyttämiseksi

Käsite
Luonnos

viitekehys, joka määrittelee informaation laajuuden ja rakeisuuden

Käsite
Luonnos

määrittely siitä, mitä, milloin, miten ja kenelle informaatiota tuotetaan

Käsite
Luonnos

suorittamiseen ja toimimiseen käytössä olevat resurssit

Käsite
Luonnos

suoritus- ja toimintakyvyn taso

Käsite
Luonnos

suunniteltu tai suunnittelematon tapahtuma, joka muuttaa omaisuuskohdetta tai sen statusta sen elinkaaren aikana, mikä johtaa informaation vaihtoon

Käsite
Luonnos

elinkaaren osa, jonka aikana omaisuuskohde on käytössä, toiminnassa ja sitä ylläpidetään/kunnossapidetään

Käsite
Luonnos

kohde, asiat tai kokonaisuus, joilla on mahdollista tai todellista arvoa organisaatiolle

Käsite
Luonnos

informaatiovaatimukset suhteessa organisaation tavoitteisiin

Käsite
Luonnos

informaatio, jota tuotetaan tiettyä projektia varten tai jota käytetään tietyssä projektissa

Käsite
Luonnos

rakennetun ympäristön omaisuuskohteen yhteisen digitaalisen esityksen käyttö suunnittelun, rakentamisen ja käytön helpottamiseksi, jotta päätöksenteolle saadaan luotettava perusta.

Käsite
Luonnos

elinkaaren ajankohta, jolloin tehdään omaisuuskohteen kehityssuunnan tai elinkelpoisuuden kannalta ratkaisevan tärkeä päätös.

Käsite
Luonnos

henkilöt, jotka on koottu suorittamaan tietty tehtävä

Käsite
Luonnos

rajattu kolmiulotteinen laajuus, joka on määritelty fyysisesti tai käsitteellisesti

Käsite
Luonnos

toimija, joka on vastuussa projektin aloittamisesta ja tehtävänkuvauksen hyväksymisestä

Käsite
Luonnos

metatiedot, jotka kuvaavat informaatiokoosteen sisällön soveltuvuutta

Käsite
Luonnos

informaation vastaanottaja, koskien työsuorituksia, tavaroita tai palveluita vastaavalta toimeksisaajalta

Käsite
Luonnos

sovittu työmääräys informaation toimittamisesta, koskien työsuorituksia, tavaroita tai palveluita

Käsite
Luonnos

informaation tuottaja, koskien työsuorituksia, tavaroita tai palveluita

Käsite
Luonnos

rakentamisprosessin osapuoli (henkilö, organisaatio tai organisaation yksikkö)

Käsite
Luonnos

toimija, joka on vastuussa projektin aloittamisesta ja tehtävänkuvauksen hyväksymisestä

Käsite
Luonnos

elinkaaren osa, jonka aikana omaisuuskohde suunnitellaan, rakennetaan ja saadaan toiminta- ja käyttökuntoon

Käsite
Luonnos

kaavio, joka kuvailee eri osapuolten osuuden tehtävien ja tuotosten toteutuksesta

Käsite
Luonnos

informaatiomallin yhdistäminen erillisistä informaatiokoosteista

Käsite
Luonnos

sovittu informaation lähde minkä tahansa projektin tai omaisuuskohteen jokaisen informaatiokoosteen keräämiseksi, hallitsemiseksi ja levittämiseksi hallinnoidun prosessin kautta