Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Julkisen hallinnon ydinsanastoryhmä

Ammatti ja työ

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Rajauksella 23 hakutulosta
 • ammatti

  Käsite
  Luonnos

  samankaltaista työtä tulonhankintatarkoituksessa tekevien henkilöiden rooli, joka kuvaa heidän ominaisuuksiaan, kompetenssejaan ja taitotasoaan


  työtehtäväroolin vaatimustaso > kuvataan ammatti- tai tutkintonimikkeiden kautta

  samankaltaista työtä tekevien henkilöiden rooli,
  joka perustuu tulonhankintatarkoituksessa tehdyn työn sisältöön
  ja tietyssä tapauksessa henkilön suorittamaan koulutukseen

  toimintaa tai työtä kuvaava rooli,
  johon henkilö on saanut koulutuksen
  tai jossa henkilö toimii tai on toiminut saadakseen tuloa

  ammatti perustuu toimialatietoon, työrooliin
  Ammattiin liittyy pätevyys- ja kokemuskompetenssit
  koulutus, tutkinnot, työkokemus, osaaminen, taitotaso (skill level)
  grouping of jobs, involving similar tasks and which require a similar skill set
  joukko töitä, joihin kuuluvia tehtäviä ja velvollisuuksia luonnehtii suuressa määrin samankaltaisuus

 • ammattiluokka

  Käsite
  Luonnos

  Ammattiluokat on muodostettu tehtävän työn ja siinä vaadittavan ammattitaidon perusteella luokittelemalla samankaltaiset tehtävät samaan luokkaan. Ammattiluokkien kuvauksissa on kerrottu lyhyesti ja yleisluonteisesti, millaista työtä kyseiseen luokkaan kuuluvissa ammateissa tehdään, ja lisäksi esitetty näihin ammatteihin kuuluvia tyypillisiä tehtäviä ja velvollisuuksia.

 • ammattinimike

  Käsite
  Luonnos

  Ei annettu määritelmää

 • ammattioikeus

  Käsite
  Luonnos

  toimivaltaisen viranomaisen myöntämä oikeus harjoittaa ammattia

 • ammattiryhmä

  Käsite
  Luonnos

  ks. ammattiluokkaAvaa uuden ikkunan sivulle ammattiluokka

 • ammattitaito

  Käsite
  Luonnos

  henkilön todennettu osaaminen = työhistoria, koulutus, tutkinnot? (vs. kokemus, ominaisuudet)

 • ansiotyö

  Käsite
  Luonnos

  työAvaa uuden ikkunan sivulle työ, jota tehdään palkkaa vastaan tai voiton saamiseksi
  työtehtävien ja velvollisuuksien kokonaisuus, jota tehdään työnantajalle tai itsenäisenä yrittäjänä

 • arvonimi

  Käsite
  Luonnos

  arvonimen määritelmä

 • kelpoisuus

  Käsite
  Luonnos

  Ei annettu määritelmää

 • pätevyys

  Käsite
  Luonnos

  Ei annettu määritelmää