Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Suomen Metsäkeskus

Metsäsanasto (proto)

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 115 hakutulosta

Käsite
Keskeneräinen

suoyhdistymä, jonka keskiosa on reunoja alempana

Käsite
Keskeneräinen

metsähallituksen tai Metsäntutkimuslaitoksen päätöksellä valtion maalle perustettu rauhoitusalue, joka on näyte alkuperäisestä metsäluonnosta

Käsite
Keskeneräinen

luonnontilainen vanha metsä, jonka kasvuun ja uudistumiseen ihminen ei ole puuttunut

Käsite
Keskeneräinen

erityisen kookas ja iäkäs puu

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

росомаха

Käsite
Luonnos

viljelyn jäljeltä nurmettunut entiselle kaskimaalle syntynyt keto

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

sellainen kasvi, jonka lehdet elävät kauemmin kuin vuoden

Käsite
Luonnos

verotilin debetin ja kreditin miinus-merkkinen erotus

Käsite
Luonnos

tapahtuman tai tiedon alkamispäivä järjestelmässä

Käsite
Luonnos

vuokkovyöhykkeellä

Käsite
Luonnos

puuta, metsikköä tai muuta metsäaluetta koskevan tiedon hankinta metsänarvioimistieteellisin menetelmin

Käsite
Luonnos

luonnostaan puuton hietikkoinen joutomaa

Käsite
Luonnos

joutomaa, jonka muodostaa puuton tai lähes puuton kalliopaljastuma

Käsite
Luonnos

joutomaa, jonka muodostaa taajaan kivenlohkareiden peitossa oleva alue

Käsite
Luonnos

tunturin lakia-alueella sijaitseva joutomaa, jolla kylmän ja tuulisen ilman vaikutuksesta vain matala, talvella yleensä lumen suojaan jäävä kasvipeite tulee toimeen

Käsite
Luonnos

Demo-käsitteen määritelmä sanastossa. Päivitys.

Käsite
Luonnos

taimikonhoidon jälkeen tehtävä ensimmäinen harvennushakkuuAvaa uuden ikkunan sivulle harvennushakkuu

Käsite
Luonnos

tammivyöhykkeellä kalkkiperäisellä alustalla

Käsite
Luonnos

tammivyöhykkeellä kalkkiperäisellä alustalla

Käsite
Luonnos

kasvatushakkuu, jossa edistetään puulajin ja laadun perusteella valittujen puiden järeyskehitystä poistamalla muut puut

Käsite
Luonnos

Pohjois-Suomen saniaistyyppi, Järvi-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Kainuussa, Peräpohjolassa, Metsä-Lapissa

Käsite
Luonnos

Etelä-Suomen saniaistyyppi, tammivyöhykkeellä, vuokkovyöhykkeellä

Käsite
Luonnos

vuokkovyöhykkeellä, Järvi-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla

Käsite
Luonnos

metsätalousmaa, jonka puuntuotoskyky on alle 0,1 m3/ha

Käsite
Luonnos

aapasuon pitkänomainen, rimpivesien salpaajana toimiva väli- tai mätäspintamuodostuma

Käsite
Luonnos

uudistushakkuu, jossa metsä hakataan aukeaksi kaistaleittain ja pystyyn jäänyt reunametsä siementää hakatun alueen

Käsite
Luonnos

kitumaan metsäAvaa uuden ikkunan sivulle metsä, jossa puut Avaa uuden ikkunan sivulle puut kasvat hitaasti maakerroksen ohuuden vuoksi

Käsite
Luonnos

pääasiallisesti kivennäisainekseen muodostama metsämaa

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

[kitu- ja] joutomaan metsäAvaa uuden ikkunan sivulle metsä, joka sijaitsee vaaran tai korkean mäen lakiosassa ja jolle puuston kasvu on vähäistä maan karuuden ja epäsuotuisan ilmaston takia

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

kitumaan [kitu- ja joutomaan] metsäAvaa uuden ikkunan sivulle metsä, joka sijaitsee vaaran tai korkean mäen lakiosassa ja jolle puuston kasvu on vähäistä maan karuuden ja epäsuotuisan ilmaston takia

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

tammivyöhykkeellä kalkkiperäisellä alustalla

Käsite
Luonnos

metsikkötunnus, joka kuvaa puuston kehitysastetta kiertoajan suhteen

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

metsätalousmaa, jonka puuntuotoskyky on 0,1 - 1 m3/ha

Käsite
Luonnos

tammivyöhykkeellä

Käsite
Luonnos

maaston tietyn korkeuden ylittävä tai vaikeasti saavutettava, valtion omistama maa-alue, jossa harjoitetaan varovaista metsänkäsittelyä

Käsite
Luonnos

puustoinen ja sekatyypin suo, jonka tyypillinen puulaji on kuusi

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

saniaistyyppi koko Suomessa

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää