Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Julkisen hallinnon ydinsanastoryhmä

Identiteetin hallinta

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 31 hakutulosta

Käsite
Luonnos

tieto, joka on kuvaa henkilön fyysisiä ja fysiologisia ominaisuuksia tai käyttäytymistä

Käsite
Luonnos

tunnisteAvaa uuden ikkunan sivulle tunniste, joka perustuu fyysiseen tai fysiologiseen ominaisuuteen tai käyttäytymispiirteeseen

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

tieto joka kuvaa henkilöAvaa uuden ikkunan sivulle henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan tai on muilla tavoin liitettävissä henkilöön siten, että henkilö tai hänen perheensä tai läheisensä voidaan yksilöidäAvaa uuden ikkunan sivulle yksilöidä

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

varmenne, joka on myönnetty henkilölle rekisteröidyn henkilöllisyyden todistamiseksi

Käsite
Luonnos

yksilöintitiedon oikeudeton käyttö

Käsite
Luonnos

julkishallinnon (pääasiassa valtion, kuntien ja itsehallintoyksiköiden hallinto) organisaatioon kuuluvan viranomaisen tai virkamiehen virkavastuulla suorittama toimenpide tai tekemä päätös sekä luovutetun toimivallan käyttö yksityisen toimesta.

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

toimijaAvaa uuden ikkunan sivulle toimija, joka ei ole henkilö tai organisaatio

Käsite
Luonnos

yksilöllisyysAvaa uuden ikkunan sivulle yksilöllisyys, joka on toimivaltaisen toimijan kirjaama

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

kohteen todenmukaisuuden, oikeellisuuden tai alkuperän sekä tiedon eheyden säilymisen varmistaminen

Käsite
Luonnos

Käsite
Luonnos

tunnistautumisen tai tunnistamisen mahdollistava tieto tai ominaisuus

Käsite
Luonnos

kolmannen osapuolen ylläpitämään luottamuspalveluun perustuva sähköinen tunniste, jolla osallinen todistaa rekisteröidyn yksilöllisyytensä

Käsite
Luonnos

toimija, joka takaa varmenteen oikeellisuuden

Käsite
Luonnos

tieto tai tietojoukko, jonka perusteella toimija tai objekti on yksilöitävissäAvaa uuden ikkunan sivulle yksilöitävissä

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

toimijaan tai objektiin liittyvien erottelevien ominaisuuksien joukko