Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Verohallinto

Palkkahallinnon sanasto

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 359 hakutulosta

Käsite
Luonnos

todistus, jolla vahvistetaan minkä EU-valtion sosiaaliturvalainsäädäntöä todistuksen haltijaan sovelletaan

Käsite
Luonnos

pääsiäislauantaina, juhannusaattona tai muuksi päiväksi kuin sunnuntaiksi sattuvana jouluaattona klo 00.00-18.00 tehdystä työstä maksettava työaikakorvausAvaa uuden ikkunan sivulle työaikakorvaus

Käsite
Luonnos

työhön käytetyn ajan perusteella maksettava palkkaAvaa uuden ikkunan sivulle palkka

Käsite
Luonnos

alkamisajankohta päivämäärän tarkkuudella ilmaistuna

Käsite
Luonnos

palkkio, joka maksetaan aloitteen tekemisestä

Käsite
Luonnos

työ, jota työntekijäAvaa uuden ikkunan sivulle työntekijä tekee välittömästi ennen kuin hänen johdettaviensa työaikaAvaa uuden ikkunan sivulle työaika alkaa, jotta työpaikan muut työntekijät voivat tehdä työtä koko säännöllisen työaikansaAvaa uuden ikkunan sivulle säännöllisen työaikansa ja jotta tietojen vaihto vuorotyönAvaa uuden ikkunan sivulle vuorotyön työvuorojen vaihtuessa olisi mahdollista

Käsite
Luonnos

kuntoutusAvaa uuden ikkunan sivulle kuntoutus, jolla pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen tai mahdollistamaan sinne pääseminen tai palaaminen

Käsite
Luonnos

ammattiliiton jäseniltä perittävä maksu

Käsite
Luonnos

sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut työssä fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä ja joka siten täyttää edellytykset säädöksiin perustuvien korvausten myöntämiseksi

Käsite
Luonnos

palkkaAvaa uuden ikkunan sivulle palkka, joka maksetaan tuntipalkkaaAvaa uuden ikkunan sivulle tuntipalkkaa saavalle työntekijälleAvaa uuden ikkunan sivulle työntekijälle muuksi viikonpäiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuvalta juhlapäivältä, jotta juhlapäivä ei vaikuttaisi palkanAvaa uuden ikkunan sivulle palkan määrään

Käsite
Luonnos

kulutusvero, joka maksetaan tavaran tai palvelun hankinnan yhteydessä

Käsite
Luonnos

asiakkaan tarjolla olevista kielistä valitsema kieli, jota viranomaisen halutaan käyttävän vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa

Käsite
Luonnos

valtio, jossa henkilö asuu vakinaisesti

Käsite
Luonnos

valtio, jossa henkilö on verosopimuksen solmineiden valtioiden lainsäädännön mukaan verovelvollinenAvaa uuden ikkunan sivulle verovelvollinen

Käsite
Luonnos

veronalainen henkilökuntaetuAvaa uuden ikkunan sivulle veronalainen henkilökuntaetu, joka muodostuu silloin, kun työnantajaAvaa uuden ikkunan sivulle työnantaja perii työntekijälleAvaa uuden ikkunan sivulle työntekijälle myöntämästään asuntolainasta vuotuista korkoa, joka on alempi kuin yleisesti markkinoilla käytössä oleva viitekorko

Käsite
Luonnos

kalenterikuukauden aikana työsuhdeautolla yksityiskäytössä ajettujen kilometrien määrä

Käsite
Luonnos

luontoisetuAvaa uuden ikkunan sivulle luontoisetu, joka syntyy, kun työnantajaAvaa uuden ikkunan sivulle työnantaja antaa työntekijänAvaa uuden ikkunan sivulle työntekijän tai tämän perheen käyttöön omistamansa tai hallitsemansa auton, jonka yksityiskäyttö on sallittu

Käsite
Luonnos

autoetuAvaa uuden ikkunan sivulle autoetu, jossa työntekijäAvaa uuden ikkunan sivulle työntekijä maksaa itse ainakin työsuhdeauton käyttövoimakulut

Käsite
Luonnos

vuosi, jolloin auton ensirekisteröinti on tehty

Käsite
Luonnos

ulkomaalaiselle erityisasiantuntijalle Suomessa maksettava lähdeveronAvaa uuden ikkunan sivulle lähdeveron alainen palkkaAvaa uuden ikkunan sivulle palkka

Käsite
Luonnos

pankin tunnus, jonka avulla pankki tunnistetaan maksujärjestelmissä

Käsite
Luonnos

kertaluonteinen palkkiopalkkaAvaa uuden ikkunan sivulle palkkiopalkka, jonka suuruus määräytyy sen mukaan, kuinka hyvin tavoitteeksi asetettu työtulos saavutetaan

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

palkkaAvaa uuden ikkunan sivulle palkka, josta ei ole toimitettu ennakonpidätystäAvaa uuden ikkunan sivulle ennakonpidätystä eikä maksettu työntekijän sosiaalivakuutusmaksuja

Käsite
Luonnos

palkkio, jonka valtio maksaa lapsen varallisuuden hoitamisesta sekä huoltajalle kuuluvaa puhevallan käyttämisestä lapsen henkilöä ja varallisuutta koskevissa asioissa

Käsite
Luonnos

eläkevakuutussopimuksen yksilöivä tunnus

Käsite
Luonnos

ennalta arvioitujen verojen ja veroluonteisten maksujen periminen verovelvolliseltaAvaa uuden ikkunan sivulle verovelvolliselta verovuoden aikana ennen lopullista veron määräämistä

Käsite
Luonnos

Verohallinnon ylläpitämä rekisteri, johon voidaan hakemuksesta merkitä jokainen, joka harjoittaa tai todennäköisesti ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa ja johon kuuluvat huolehtivat itse veroistaan ja sosiaalivakuuttamisestaan

Käsite
Luonnos

kaavamainen tai arvioitujen tulojen ja vähennysten perusteella tuloverotusta varten laskettu prosentti, jonka tulisi vastata verojen ja veroluonteisten maksujen osuutta tulojen määrästä

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

perhevapaaAvaa uuden ikkunan sivulle perhevapaa, jonka aikana raskaana oleva nainen voi olla pois työstä ja saada erityisäitiysrahaa, koska työtehtävät tai työolot vaarantaisivat hänen terveytensä tai sikiön terveyden

Käsite
Luonnos

palkkio, joka maksetaan esiintyvän taiteilijan tekemästä työstä

Käsite
Luonnos

sukunimenAvaa uuden ikkunan sivulle sukunimen lisänä käytettävä rekisteröidyn henkilönnimenAvaa uuden ikkunan sivulle henkilönnimen osa, joka ei viittaa henkilön sukuun

Käsite
Luonnos

etuutta saavalle työntekijälleAvaa uuden ikkunan sivulle työntekijälle maksettu palkkaAvaa uuden ikkunan sivulle palkka, joka kattaa täyden palkan ja maksetun etuuden välisen erotuksen

Käsite
Luonnos

luottamustoimipalkkioAvaa uuden ikkunan sivulle luottamustoimipalkkio, joka maksetaan yhteisön hallituksen tai vastaavan hallintoelimen jäsenyyden perusteella

Käsite
Luonnos

henkilöön viittaava nimi

Käsite
Luonnos

henkilöstön omistama ja hallitsema rahasto, jonka tarkoituksena on henkilöstörahastolain (934/2010)Avaa uuden ikkunan sivulle henkilöstörahastolain (934/2010) mukaisten varojen hallinta

Käsite
Luonnos

henkilön yksilöivä tunnus, jonka toimivaltainen viranomainen on antanut henkilölle

Käsite
Luonnos

lapsen hoitamista varten tarkoitettu perhevapaaAvaa uuden ikkunan sivulle perhevapaa, johon työntekijälläAvaa uuden ikkunan sivulle työntekijällä on oikeus oman tai hänen taloudessaan vakituisesti asuvan alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseksi

Käsite
Luonnos

huoneiston yksilöivä tunnus, joka voi koostua kirjainosasta, numero-osasta ja jakokirjaimesta

Käsite
Luonnos

palkkaAvaa uuden ikkunan sivulle palkka, joka maksetaan äkillisesti työhön kutsutulle työntekijälleAvaa uuden ikkunan sivulle työntekijälle, jota ei ole määrätty varallaoloon