Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Ympäristöministeriö

Rakennusperinnön suojelun käsitteitä

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 23 hakutulosta

Käsite
Luonnos

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun se on säilynyt materiaaleiltaan, arkkitehtuuriltaan, tyyliltään, rakennustavaltaan tai käyttötarkoitukseltaan rakennusajankohtansa mukaisena

Käsite
Luonnos

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun se erottuu vastaavista kohteista hyvänä esimerkkinä

Käsite
Luonnos

kohteen ominaisuudet, jotka erottavat sen muista samantapaisista kohteista

Käsite
Luonnos

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun vastaavia kohteita on rakennettu tai säilynyt vähän tai niitä tunnetaan vain harvoja

Käsite
Luonnos

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun se ilmentää esimerkiksi käyttöä, rakentamista, korjaamista tai hoitoa eri ajankohtina

Käsite
Luonnos

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun sitä voidaan pitää jonkin historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä esimerkkinä

Käsite
Luonnos

rakennuksen sisäpinnat ja sisätiloihin pysyvästi kiinnitetyt rakenteet tai kalusteet

Käsite
Luonnos

kohteesta muodostettu käsitys, joka perustuu kohteen kulttuurihistoriallisten arvojenAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuurihistoriallisten arvojen ja kulttuuristen merkitysten analysointiin sekä sen suhteuttamiseen muihin vastaaviin kohteisiin

Käsite
Luonnos

kulttuuria sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta ilmentävä ympäristö

Käsite
Luonnos

asema, joka kohteella on, kun se on arvioitu kulttuurihistoriallisesti merkittäväksiAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi maakunnanlaajuisessa tarkastelussa

Käsite
Luonnos

kohteen oleellisten ominaisuuksien muodostama kokonaisuus

Käsite
Luonnos

maankäyttöpäätös rakennuksen, rakennelman tai rakennetun alueen suojelemisesta, suojelematta jättämisestä, suojelusta poikkeamisesta, suojelun muuttamisesta tai sen kumoamisesta

Käsite
Luonnos

rakennuksista, rakennelmista ja rakennetuista alueista sekä niiden suhteista toisiinsa ja ympäristöönsä muodostuva kulttuuriympäristöAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuuriympäristö

Käsite
Luonnos

toiminta, jossa pyritään säilyttämään kulttuurihistoriallisesti merkittävätAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset, rakennelmat ja rakennetut alueet

Käsite
Luonnos

kulttuuriperinnön osa, joka käsittää rakennukset, rakennelmat ja rakennetut alueet sekä rakentamisen ja suunnittelun periaatteet, historian, tavat, tyylit ja perinteet

Käsite
Luonnos

arkkitehtuurin ilmaisukeinoja käyttäen syntyneet rakennukset ja laajemmat rakennetut kokonaisuudet sekä niitä koskevat suunnitelmat, jotka koetaan taiteellisesti merkitykselliseksi

Käsite
Luonnos

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun se ilmentää ympäristönsä, rakennusajankohtansa tai rakennustyyppinsä tunnusomaisia piirteitä

Käsite
Luonnos

asema, joka kohteella on, kun se on arvioitu kulttuurihistoriallisesti merkittäväksiAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi koko maan laajuisessa tarkastelussa