Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Ympäristöministeriö

Kuntapilotti-projektin kaavan tietomallin käsitteet

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 17 hakutulosta

Käsite
Luonnos

ajantasainen, tietomallipohjainen kaava-aineisto

Käsite
Luonnos

tarkoitus, johon aluetta saa kaavanAvaa uuden ikkunan sivulle kaavan mukaan käyttää

Käsite
Luonnos

kunnan osan maa- ja vesialueita koskeva yksityiskohtainen kaavaAvaa uuden ikkunan sivulle kaava

Käsite
Luonnos

kaavoituksen lopputuloksena syntyvä maankäyttöpäätös

Käsite
Luonnos

kaavaanAvaa uuden ikkunan sivulle kaavaan sisältyvä merkintä, joka määrittelee kaavamääräyksenAvaa uuden ikkunan sivulle kaavamääräyksen kohdistumisen kaavassa

Käsite
Luonnos

kaavaanAvaa uuden ikkunan sivulle kaavaan sisältyvä sanallinen määräys, jolla ohjataan alueiden suunnittelua ja rakentamista

Käsite
Luonnos

kaavassaAvaa uuden ikkunan sivulle kaavassa oleva viittaus kaavoituksessa hyödynnettyyn aineistoon

Käsite
Luonnos

kaavaanAvaa uuden ikkunan sivulle kaavaan ja kaavaprosessiin liittyvä tieto

Käsite
Luonnos

tiettyyn kaavaanAvaa uuden ikkunan sivulle kaavaan sisältyvä asiakirja

Käsite
Luonnos

kaavaanAvaa uuden ikkunan sivulle kaavaan tai kaavakohteeseenAvaa uuden ikkunan sivulle kaavakohteeseen liittyvä paikkatietomuotoinen tieto, joka voi vaikuttaa kaavan sisältöön

Käsite
Luonnos

tietomalli, joka mahdollistaa kaavatietojen jakamisen ja käytön

Käsite
Luonnos

kaavaanAvaa uuden ikkunan sivulle kaavaan liittyvä selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, mahdollisten vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot