Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Digi- ja väestötietovirasto

Julkisen hallinnon yhteentoimivuussanasto - EU-ydinkäsitteet

Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 94 hakutulosta

Käsite
Voimassa oleva

ajallinen kokonaisuus, jolla on tiettyjä ominaisuuksia, joiden perusteella sen alku ja loppu voidaan tunnistaa

Käsite
Voimassa oleva

Ei annettu määritelmää

Käsite
Voimassa oleva

oikeudellisesti itsenäinen organisaatioAvaa uuden ikkunan sivulle organisaatio, jonka toimintaan toisella organisaatiolla on ohjaus- tai määräysvalta

Käsite
Voimassa oleva

alkamisajankohtaAvaa uuden ikkunan sivulle alkamisajankohta kellonajan tarkkuudella ilmaistuna

Käsite
Voimassa oleva

ajanjaksonAvaa uuden ikkunan sivulle ajanjakson aloittava ajankohta

Käsite
Voimassa oleva

alkamisajankohtaAvaa uuden ikkunan sivulle alkamisajankohta päivämäärän ja kellonajan tarkkuudella ilmaistuna

Käsite
Voimassa oleva

alkamisajankohtaAvaa uuden ikkunan sivulle alkamisajankohta päivämäärän tarkkuudella ilmaistuna

Käsite
Voimassa oleva

säätiön tai kaupparekisteriin merkityn elinkeinonharjoittajan nimi, jolla tämä harjoittaa osaa toiminnastaan

Käsite
Voimassa oleva

yksilöivä viittaus asiakirjaan

Käsite
Voimassa oleva

palvelun tarjoamiseen käytettävä tapa, joka mahdollistaa asioinnin

Käsite
Voimassa oleva

paikka, jossa henkilö (1)Avaa uuden ikkunan sivulle henkilö (1) rekisteröinnin mukaan asuu

Käsite
Voimassa oleva

tietotyyppi, jonka mukainen vastaanotettavan tiedon tulisi olla, jotta tieto olisi vastaanottajan tulkittavissa

Käsite
Voimassa oleva

rekisteröity henkilönnimi, joka täytyy valita henkilölle (1)Avaa uuden ikkunan sivulle henkilölle (1)

Käsite
Voimassa oleva

toimijaAvaa uuden ikkunan sivulle toimija, joka on ihminen

Käsite
Voimassa oleva

henkilön (1)Avaa uuden ikkunan sivulle henkilön (1) tunnusAvaa uuden ikkunan sivulle tunnus, jonka väestötietojärjestelmää ylläpitävä viranomainen on antanut henkilölle (1)

Käsite
Voimassa oleva

organisaatioAvaa uuden ikkunan sivulle organisaatio, jolla on julkisoikeudellinen perusta

Käsite
Voimassa oleva

tehtävä, jonka julkisen hallinnon organisaatioAvaa uuden ikkunan sivulle julkisen hallinnon organisaatio on saanut tai ottanut hoidettavakseen lain nojalla

Käsite
Voimassa oleva

organisaatioAvaa uuden ikkunan sivulle organisaatio, joka on oman päätöksensä perusteella mukana toisen organisaation toiminnassa

Käsite
Voimassa oleva

oikeusasema, joka määrittää henkilön (1)Avaa uuden ikkunan sivulle henkilön (1) aseman valtiossa sekä henkilön (1) ja valtion välisiä keskeisiä oikeuksia ja velvollisuuksia

Käsite
Voimassa oleva

Ei annettu määritelmää

Käsite
Voimassa oleva

henkilön (1)Avaa uuden ikkunan sivulle henkilön (1) täydellinen rekisteröity nimi

Käsite
Voimassa oleva

rakenteisen tiedon esitystapa, jota voidaan käyttää tietosisällön ilmaisemiseen ennalta sovitun järjestelmän ja vastaavuusperiaatteen mukaisesti

Käsite
Voimassa oleva

Ei annettu määritelmää

Käsite
Voimassa oleva

tiettyyn käyttötarkoitukseen laadittu koodienAvaa uuden ikkunan sivulle koodien muodostama rajattu kokonaisuus

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Voimassa oleva

verkkosivu, jolta tietyn verkkosivuston käyttö on tarkoitettu aloitettavaksi

Käsite
Voimassa oleva

peruste, jonka avulla arvioidaan tai testataan jotain

Käsite
Voimassa oleva

kriteerilleAvaa uuden ikkunan sivulle kriteerille asetettava arvo, jonka täyttyminen voidaan osoittaa

Käsite
Voimassa oleva

kriteerienAvaa uuden ikkunan sivulle kriteerien muodostama kokonaisuus

Käsite
Voimassa oleva

ajankohta, jolloin henkilö (1)Avaa uuden ikkunan sivulle henkilö (1) on kuollut

Käsite
Voimassa oleva

paikkakunta, jossa henkilö (1)Avaa uuden ikkunan sivulle henkilö (1) on rekisteröinnin mukaan kuollut

Käsite
Voimassa oleva

valtio, jossa henkilö (1)Avaa uuden ikkunan sivulle henkilö (1) on rekisteröinnin mukaan kuollut

Käsite
Voimassa oleva

etunimiAvaa uuden ikkunan sivulle etunimi, jota henkilö (1)Avaa uuden ikkunan sivulle henkilö (1) tai hänen huoltajansa toivoo ensisijaisesti käytettävän henkilöön (1) viitattaessa

Käsite
Voimassa oleva

Ei annettu määritelmää

Käsite
Voimassa oleva

Ei annettu määritelmää

Käsite
Voimassa oleva

maailmanlaajuinen yhteisötunnus, joka on tarkoitettu rahoitusmarkkinoilla toimivien yritysten ja yhteisöjen tunnistamiseen

Käsite
Voimassa oleva

organisaationAvaa uuden ikkunan sivulle organisaation nimen vakiintunut graafinen asu

Käsite
Voimassa oleva

keskenään samankaltaisten tarkastelun kohteiden ryhmitteleminen siten, että ryhmät eroavat toisistaan yhden tai useamman ominaisuuden perusteella

Käsite
Voimassa oleva

keskenään samankaltaisten tarkastelun kohteiden ryhmä, joka eroaa jostain toisesta ryhmästä yhden tai useamman ominaisuuden perusteella

Käsite
Voimassa oleva

rekisteröity henkilönnimi, joka on johdettu henkilön (1)Avaa uuden ikkunan sivulle henkilön (1) äidin etunimestäAvaa uuden ikkunan sivulle etunimestä

Käsite
Voimassa oleva

Ei annettu määritelmää

Käsite
Voimassa oleva

tapahtuma, jonka perusteella on tarpeen muuttaa rekisteröityjä tietoja