Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.
Digi- ja väestötietovirasto

Lokihallinnan sanasto

Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Rajauksella 48 hakutulosta

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Ehdotus

lokitiedoston arkistointi

Käsite
Ehdotus

z

Käsite
Ehdotus

x

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

käyttöjärjestelmä ja varusohjelmistokerroksen muodostoma loki

Käsite
Luonnos

lokien käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä, johon lokia muodostavien järjestelmien lokienkäsittely on keskitetty

Käsite
Luonnos

loki, joka sisältää tiedot tietojärjestelmän kirjautumis- ja lukutapahtumista ja kyselytiedoista hakuehtoineen sekä muokkauksesta, tulostuksesta ja tallennuksesta

Käsite
Luonnos

käyttövaltuusjärjestelmän ja suojattavan tietojärjestelmän lokitietojen muodostama looginen kokonaisuus

Käsite
Luonnos

rekisteri, johon lokitiedot tallentuvat aikajärjestyksessä

Käsite
Luonnos

lokitiedon eheyden toteutuminen lokissa, erityisesti kaikkin alkuperäisten lokimerkintöjen esiintyminen muuttumattomina täsmälleen kerran lokissa

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

katkos lokiyhteydessä tai muodostuneiden lokimerkintöjen puuttuminen tietyltä ajanjaksolta tarkasteltavana käsiteltävänä olevasta lokista

Käsite
Luonnos

ohjelmisto, joka kerää lähdejärjestelmässä lokia ja lähettää sen lokijärjestelmään

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Ehdotus

z

Käsite
Luonnos

yksittäisen tapahtuman tai käskyn perusteella muodostettu merkintä lokiin

Käsite
Luonnos

lokin käsittelyllä tarkoitetaan lokin keräämistä, analysointia, säilyttämistä, luovuttamista, poistamista ja arkistointia

Käsite
Ehdotus

lokin käsittelystä muodostuva loki

Käsite
Ehdotus

z

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

rivinvaihtoon päättyvä merkkijono lokitiedostossa tai lokivirrassa

Käsite
Luonnos

vanhojen lokimerkintöjen siirtäminen toiseen tiedostoon tai poistaminen lokitiedostosta

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Ehdotus

lokimerkinnöistä koostuva tiedosto

Käsite
Luonnos

tietojärjestelmän muistiin automaattisesti kirjautuva tapahtumatieto / lokitietotietojärjestelmän tapahtumista ja niiden aiheuttajista automaattisesti kirjautuva tieto

Käsite
Ehdotus

z

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

tietoliikenneyhteys lokin siirtämiseksi lähettäjän ja vastaanottajan välillä

Käsite
Luonnos

loki, joka sisältää tiedot henkilötietojen luovutuksesta eri rekisterien tai rekisterinpitäjien välillä

Käsite
Ehdotus

x

Käsite
Luonnos

loki, joka sisältää tiedot tietojärjestelmien tietosisällön muutoksista, poistoista ja lisäyksistä ja järjestelmäparameterien ja asetustiedostojen muutoksista

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Ehdotus

x

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Ehdotus

palvelun tai järjestelmän sovelluskerroksen tuottama lokitieto

Käsite
Ehdotus

x

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Ehdotus

x

Käsite
Ehdotus

z

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

Ei annettu määritelmää

Käsite
Luonnos

loki, joka sisältää tiedot seurattavassa tietojärjestelmässä tai sen tapahtumassa havaituista virheistä tai tietosisällöissä havaituista epäjatkuvuuksista

Käsite
Luonnos

loki, joka sisältää tiedot tietojärjestelmän käyttöoikeuksien muutoksista, poistoista ja lisäyksistä sekä tietojärjestelmään tehdyistä muutoksista